Stručnjaci za kamen i keramiku

Savska cesta 102, Zagreb

Molimo najavite svoj dolazak telefonski ili putem mail-a

+385 1 617 8777

+385 98 521 846

gkt-tuskanac@gkt-tuskanac.hr

Uprava: gkt-tuskanac@gkt-tuskanac.hr
Prodaja: prodaja@gkt-tuskanac.hr
Knjigovodstvo: knjigovodstvo@gkt-tuskanac.hr

Radno vrijeme:
07:00 do 16:00h

Savska cesta 102, Zagreb

Molimo najavite svoj dolazak telefonski ili putem mail-a

+385 1 617 8777

info@gkt-tuskanac.hr

Uprava: gkt-tuskanac@gkt-tuskanac.hr
Prodaja: prodaja@gkt-tuskanac.hr
Knjigovodstvo: knjigovodstvo@gkt-tuskanac.hr

Radno vrijeme:
07:00 do 16:00h

Trgovina